Familierecht als verbintenissenrecht. Een onderzoek naar de eigen aard van het familierecht

Datum: 7 januari 2016

Locatie: UAntwerpen - Stadscampus - Hof Van Liere - F. de Tassiszaal - Prinstraat 13 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 17 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Rechten

Promovendus: Sara Matthé

Promotor: Frederik Swennen

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Sara Matthé - Faculteit RechtenAbstract

De vaststelling dat het familierecht door de familierechtelijke doctrine als een afzonderlijk onderdeel van het privaatrecht wordt beschouwd dat geheel losstaat van het gemene verbintenissen- en contractenrecht, vormde de aanzet tot dit onderzoek.

De beantwoording van drie onderzoeksvragen staat centraal in dit proefschrift.

Aan de hand van een juridisch-technische vergelijking in het Belgische en Nederlandse recht van de totstandkoming, de gevolgen en de beëindiging van verbintenissen uit rechtshandeling in het algemeen en in het familierecht, wordt ten eerste verduidelijkt waarin en waarom het familierecht juist afwijkt van het gemene verbintenissen- en contractenrecht. Hierbij wordt enerzijds vastgesteld dat het familierecht reeds is gecontractualiseerd. Familiale relaties worden principieel beheerst door het gemene verbintenissen- en contractenrecht. Anderzijds blijkt de familierechtelijke rechtsleer een aantal behoeften toe te schrijven aan het familierecht die vreemd zijn aan het gemene verbintenissen- en contractenrecht.

Ten tweede wordt de eigen aard van het familierecht aangeduid aan de hand van een reflectie over de gevonden bijzondere familierechtelijke behoeften.

Ten derde wordt aangegeven in welke mate de gevonden eigen aard van het familierecht een, zij het beperkt, uitzonderingsregime vereist. Slechts indien het gemene verbintenissen- en contractenrecht de bijzondere familierechtelijke behoeften niet afdoende lenigt, dient immers in een uitzondering voor het familierecht te worden voorzien.