Towards In Loco X-Ray Computed Tomography

Datum: 16 december 2015

Locatie: UAntwerpen - Campus Middelheim, G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen

Promovendus: Andrei Dabravolski

Promotor: Jan Sijbers & Joost Batenburg

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Andrei Dabravolski - Faculteit WetenschappenAbstract

Computertomografie (CT) is een niet-invasieve beeldvormingstechniek die het inwendige van een object in beeld brengt door een reeks van projecties te combineren die opgenomen werden vanuit verschillende richtingen. CT heeft zeer diverse toepassingen in o.m. de geneeskunde, preklinisch onderzoek, niet-destructief onderzoek, en materiaalkunde.

Bij klassieke tomografische setups dient het object in de scanner gepositioneerd te worden. Het eerste belangrijke nadeel van deze eis is de beperking opgelegd aan de afmetingen van het object dat gescand dient te worden. Het tweede nadeel is de noodzaak om het object te verplaatsen, wat moeilijk te realiseren kan zijn of wat onwenselijke veranderingen in het object kan veroorzaken. Een mogelijkheid om in loco, i. e. 'ter plaatse', tomografie uit te voeren, zou talrijke toepassingen voor tomografie in niet-destructief onderzoek, veiligheid, geneeskunde, archeologie en diergeneeskunde kunnen openen en toelaten om objecten te scannen die te groot, zwaar, breekbaar of gevaarlijk zijn om in bestaande scanners te zetten. Een mobiel tomografisch toestel met de X-stralenbron en de detector op aparte gerobotiseerde platformen, zou toelaten om de beperkingen van de conventionele CT setups op te heffen en in loco tomografie te realiseren in de praktijk.

In deze thesis worden drie technieken voorgesteld die bijdragen tot de ontwikkeling van de opname- en reconstructiealgoritmen voor mobiele in loco tomografische toestellen.