Direct Insight into the Elusive Active TI Species in High-yield Ziegler-Natta Catalysts.

Datum: 25 januari 2016

Locatie: University of Torino - Torino Italy

Organisatie / co-organisatie: Departement Fysica

Promovendus: Elena Morra

Promotor: Sabine Van Doorslaer & Mario Chiesa

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Elena Morra - Departement Fysica