In de geest van Windesheim

Datum: 15 juni 2016

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, lokaal Annex - via ingang Lange Winkelstraat - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 14 - 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Ruusbroecgenootschap

Korte beschrijving: De renovatie van de liturgische handschriften van het klooster Soeterbeeck door rector Arnoldus Beckers (1772-1810). Vierde Ruusbroecgenootschap voorjaarslezing door Ad Poirters (Nijmegen).

In 1997 vertrokken de laatst overgebleven reguliere kanunnikessen van het klooster Soeterbeeck bij Deursen naar een bejaardentehuis in Nuland. Dat was ook het jaar dat de laatmiddeleeuwse handschriften van de zusters werden overgebracht naar de Nijmeegse universiteitsbibliotheek, waar zij sinds 2014 samen met zo’n 600 oude drukken en postmiddeleeuwse handschriften onderdeel uitmaken van de Collectie Soeterbeeck. Een van de meest opvallende eigenschappen van deze boeken zijn de vele gebruikssporen die zij dragen, met name de aantekeningen van de achttiende-eeuwse rector Arnoldus Beckers in een aantal laatmiddeleeuwse antifonaria. Deze blijken onderdeel te zijn van een poging om bepaalde elementen van Soeterbeecks liturgische traditie, die aansloot bij die van de Congregatie van Windesheim, te renoveren en aan te passen aan de nieuwe tijd. Deze lezing zal die vernieuwing beschrijven en interpreteren in de context van Beckers’ rectoraat.Contact e-mail: daniel.ermens@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 57 80