Onderwijs en armoede

Datum: 22 februari 2016

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus, Klooster van de Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 13 - 18 uur

Organisatie / co-organisatie: USAB

Korte beschrijving: Tweede netwerk-evenement armoedebestrijding

Inhoud
In Vlaanderen leeft één kind op tien in armoede. Onderwijs wordt algemeen erkend als een belangrijke schakel om armoede te overwinnen. Cijfers over armoede zijn er voldoende. Academische expertise is er ook, zeker aan de Universiteit Antwerpen. Onze onderzoekers hebben oog voor armoede. Vlakbij, in de stad, maar ook op internationaal niveau.

Expertise is één zaak, actie is een andere. Om dat laatste te stimuleren, organiseert de UAntwerpen netwerk-evenementen rond armoedebestrijding. Hierbij laten we onze vorsers kennis maken met organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede rondom ons. Daartoe richten we evenementen in, waarop organisaties uit het middenveld en personen die zich inzetten voor deze problematiek aan bod komen en in debat gaan met onze vorsers. Tijdens dit tweede netwerk-evenement staat het verband tussen onderwijs en armoede centraal.

Doelgroep
Iedereen, vorsers en belangstellenden, leden van de academische gemeenschap van de UAntwerpen of niet, werknemers van middenveldorganisaties en hun leden die zich bij deze problematiek betrokken voelen of er willen toe bijdragen, is van harte welkom.

 Inkomprijs: gratis deelname

Inschrijven: Vereist op https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/activiteiten/netwerk-event-2016/inschrijven/

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/activiteiten/netwerk-event-2016/