Therapeutische effecten van neureguline-1 bij nierschade

Datum: 19 april 2016

Locatie: UAntwerpen - Campus Drie Eiken - Gebouw Q - Promotiezaal - Universiteitplein 1 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)

Tijdstip: 17 - 19 uur

Promovendus: Leni Vandekerckhove

Promotor: Gilles De Keulenaer

Co-promotor: Vincent Segers

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Leni Vandekerckhove - Departement Farmaceutische WetenschappenAbstract

Neureguline-1 (NRG-1) is een epidermale groeifactor die in verschillende orgaansystemen aanwezig is in het menselijk lichaam. Het is aangetoond hoe NRG-1 zowel noodzakelijk is tijdens de embryonale ontwikkeling als voor een normale werking van de adulte hartfunctie en het zenuwstelsel. De potentieel therapeutische rol van NRG-1 is reeds uitgebreid bestudeerd in verschillende species en diermodellen van hartfalen en wordt momenteel getest in fase III klinische proeven voor de behandeling van chronisch hartfalen. De centrale hypothese van dit proefschrift is dat NRG-1 een bredere fysiologische rol speelt. Zo werden de effecten van NRG-1 bestudeerd in het cardiovasculaire systeem en de nieren. In een type 1 diabetes muismodel, waarin zowel cardiomyopathie, atherosclerose en nefropathie geïnduceerd werd, verhinderd NRG-1 de ontwikkeling van deze aandoeningen volledig. Aangezien er nog geen informatie beschikbaar over de nierfunctie en NRG-1, hebben we de focus van ons verder onderzoek gericht op de nieren en het therapeutisch potentieel van NRG-1 in een muismodel van acuut nierfalen uitgewerkt. Hierbij zagen we dat NRG-1 acute nierschade verhinderd en de overleving bevorderd. Ondanks de invoering van renoprotectieve therapieën, neemt de incidentie van nierziekten nog steeds toe. Deze resultaten bieden nieuwe mogelijkheden voor de potentiële therapeutische toepassing van NRG-1 in nierziekten.