Investigation of new approaches towards C8-N9 annulated purines

Datum: 21 april 2016

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus, Promotiezaal van de Grauwzusters - Lange SInt-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 16 uur

Promovendus: Jens Maes

Promotor: Bert Maes

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Jens Maes - Faculteit Wetenschappen, Departement ChemieAbstract

Purinederivaten kunnen intrageren met verschillende biologische receptoren en op deze manier een potentiële behandeling vormen voor talloze aandoeningen. Desalniettemin blijft de selectiviteit van purine-gebaseerde enzyme-inhibitoren en receptor agonisten/antagonisten voor een specifiek enzym/receptor een groot probleem. Met het oog op deze problematiek werd in dit project getracht nieuwe (di)azine- en azool geanelleerde purines aan te maken om aldus toegang te geven aan een hele nieuwe groep aan mogelijk biologisch actieve producten. Een ijzer gekatalyseerde C-H amineringsreactie was succesvol ontwikkeld voor de aanmaak van (di)azine geanelleerde purines. Als alternatief werd een tandem C-X aminering/aza-Wittig reactie ontwikkeld en uitgetest voor de synthese van azool geanelleerde purines.