Channel allocation and interface binding in wireless mesh networks

Datum: 29 april 2016

Locatie: UAntwerpen - Campus Groenenborger, V0.08 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 16 uur

Promovendus: Jeroen Avonts

Promotor: Chris Blondia

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Jeroen Avonts - Faculteit Wetenschappen, Departement Wiskunde-InformaticaAbstract

De contributies in deze thesis zijn gerelateerd aan verbeteringen in twee belangrijke onderzoeksgebieden voor multiradio draadloze gemaasde netwerken. Door meerdere draadloze interfaces toe te laten introduceren we het kanaal of frequentie allocatie probleem. In deze thesis beschrijven we het probleem van kanaal allocatie en stellen een gedistribueerd gretig algoritme voor om een suboptimale kanaal allocatie te vinden. Dit algoritme is geëvalueerd voor generische draadloze gemaasde netwerken en de resultaten hiervan worden besproken.

Een andere uitdaging is de interface met interface binding. Elke draadloze gemaasde node kan potentieel communiceren met elke andere draadloze gemaasde node in zijn communicatiebereik. Echter, wanneer het draadloze medium gebruikt wordt om te communiceren, kunnen reeds lopende gesprekken gestoord worden. Deze interferentie kan beperkt worden door slechts te communiceren met een beperkte set van buren. Het kiezen van deze set door een algoritme noemt men een bindingsalgoritme. We stellen in deze thesis een framework voor om meerdere metrieken van de netwerken gemaakt met dergelijke bindingsalgoritmen, te meten. Deze metrieken zijn zowel data als structureel gerelateerd. Gebruikmakend van dit framework, worden enkele prior-art algoritmen geëvalueerd en vergeleken in verschillende usecases.