Sources of individual variation in immune traits on a within individual, a between individual and a local/population scale

Datum: 29 april 2016

Locatie: UAntwerpen, Campus Middelheim, A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 15 uur

Promovendus: Anke Vermeulen

Promotor: Wendt Müller & Marcel Eens

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Anke Vermeulen - Departement BiologieAbstract

In deze thesis hebben we gepoogd om meer te weten te komen over de immunologie van wilde dieren door de complexiteit en het adaptieve belang van immuniteit en immuun responsen te bestuderen in wilde vogels. De focus van mijn doctoraat ligt vooral op de relatief ongekende aangeboren immuniteit, dewelke tegenwoordig beter te bestuderen valt door middel van recente methodologische ontwikkelingen.

De aangeboren immuniteit is een centraal en extreem belangrijk onderdeel voor de bescherming van organismen. Het fungeert als een eerste verdedigingslinie terwijl het ook een cruciale rol speelt bij het initiëren van de verworven immuniteit om het organisme zo optimaal te beschermen. Ondanks het grote belang van (aangeboren) immuniteit, is er toch ook grote individuele variatie in immuun kenmerken tussen individuen. De mogelijke oorzaken of functionele gevolgen van deze variatie zijn echter nog onduidelijk.

Toen ik begon aan mijn doctoraat, was het dan ook de bedoeling om antwoorden te vinden op deze onduidelijkheden. Om immuniteit te bestuderen in vrij levende dieren, zijn immunologische technieken nodig die zich lenen tot het gebruik in het veld. Het is immers zo dat veel van de beschikbare technieken niet echt  gebruiksvriendelijk zijn voor het veld, gezien ze vereisen dat een individu meermaals gevangen wordt en gezien het feit dat ze vaak relatief grote bloedvolumes vragen.

De technieken die ik gebruikt heb gedurende mijn vier jaar durende onderzoek, zijn zeer geschikt voor gebruik in het veld en voor het bepalen van immuniteit bij zeer kleine zangvogels. Door de relatief kleine bloedvolumes die nodig waren, was ik in staat om meerdere immuun maten tegelijkertijd te bepalen, wat van groot belang is als men de complexiteit van het immuun systeem beter wil begrijpen.

In deze thesis heb ik gekeken naar oorzaken en gevolgen van variatie in immuniteit op verschillende niveaus, gaande van tussen populaties tot binnen individuen. Ik heb gekeken naar de impact van vervuiling op de aangeboren immuniteit, het belang van variatie in immuniteit om overleving of gedragsresponsen te verklaren en de gevolgen van veroudering op het immuunsysteem, dit alles om uiteindelijk meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken en gevolgen van variatie en in de algemene complexiteit van het immuunsysteem.