Onderzoekers over circulaire economie

Date: 18 May 2016

Venue: UAntwerpen - Campus Middelheim - Gebouw G - Lokaal G.010 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Time: 1:00 PM - 6:00 PM

Organization / co-organization: Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling

Short description: IMDO onderzoeksdag zoemt in op innovatief onderzoek bij circulaire economie

Over de onderzoeksdag 
De IMDO-onderzoeksdag 2016 zoemt in op innovatief onderzoek in de context van circulaire economie.  

Het sluiten van kringlopen vergt een systeembenadering en onderzoek naar technische innovaties, bio-gebaseerde producten en toepassingen, groene chemie en industriële ecologie en de ontwikkeling van nieuwe paden om de transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen.

Onderzoekers reflecteren over hun recente onderzoekservaringen en toekomstplannen met interdisciplinaire samenwerking over dit actueel thema.

Publiek
Een inspirerend programma voor UAntwerpen onderzoekers, doctorandi, studenten en onderzoekspartners.

Programma

13:00-13.30 Verwelkoming en registratie
 
13:30-13:40 Introductie van de onderzoeksvisie van het IMDO
Prof. dr. Silvia Lenaerts, Voorzitter IMDO, Dept. Bio-ingenieurswetenschappen
 
13:45-14:25 Key note: Circulaire economie
Prof. dr. Steven van Passel
 
14:30-17:00 Sessie 1 en 2:  Onderzoeksbijdragen over Circulaire economie
Karine van Doorsselaer en  Els Dubois, Ann Crabbé, Siegfried Vlaeminck en Maarten Muys, Patrick Meire en Jan Staes, Bernard Hubeau, Thomas Van Outrive
 
17:00-17:15 Conclusies en toekomstperspectief
 
17:15-18:00 Receptie

     Entrance fee: Deelname is gratis

Registration: Schrijf je in voor 16 mei 2016 op https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatiestructuur/centra-en-instituten/imdo/onderzoek/onderzoeksdag-imdo/inschrijven/

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatiestructuur/centra-en-instituten/imdo/onderzoek/onderzoeksdag-imdo/