The Two-Dimensional Structure of Political Opportunities

Datum: 26 mei 2016

Locatie: Stadscampus, Grauwzusters, Patio - Lange SInt-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: FSW

Promovendus: Joost de Moor

Promotor: Prof. dr. Stefaan Walgrave

Korte beschrijving: Joost de Moor (Departement Politieke Wetenschappen) nodigt je van harte uit voor de openbare verdediging van zijn doctoraal proefschrift. Aansluitend volgt een receptie.

Inschrijven: per mail, voor 12 mei 2016

Contact e-mail: joost.demoor@uantwerpen.be

Bijlage: Abstract