The impact of generative design

Datum: 15 juni 2016

Locatie: UAntwerpen - Stadscampus - Promotiezaal Grauwzusters - Lang Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 16 - 18.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Antwerp Research Institute for the Arts

Promovendus: Frederik De Bleser

Promotor: Prof. dr. Serge Demeyer & Lucas Nijs

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Frederik De Bleser - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)Abstract

In dit doctoraat onderzoeken we wat de impact is van generatieve software op grafisch ontwerp en kunst, en hoe een dergelijke aanpak verschilt van klassieke digitale gereedschappen zoals Adobe Photoshop.

We stellen de vraag of ontwerpers efficiënter zijn, een bredere aanpak kunnen hanteren, een nieuwe esthetiek ontdekken en of ze binnen zo'n omgeving zelfredzaam zijn.

We bestuderen onze eigen aanpak en maken kunstprojecten met zelfgemaakte generatieve software.

We bestuderen de aanpak van anderen door masterclasses en workshops met studenten en bevragingen van professionals.

Uit het onderzoek kunnen we de reikwijdte van software voor generatieve vormgeving begrijpen en mee de toekomst bepalen voor de digitale gereedschappen die vormgevers dagelijks gebruiken.Contact e-mail: frederik@debleser.be