Orgaantransplantatie. Een juridische analyse

Date: 25 August 2016

Venue: Universiteit Antwerpen, Stadscampus - Promotiezaal Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Time: 5:00 PM

Organization / co-organization: Faculteit Rechten

PhD candidate: Nils Broeckx

Principal investigator: Thierry Vansweevelt

Co-principal investigator: Kristof Van Assche

Short description: Doctoraatsverdediging Nils Broeckx - Faculteit RechtenAbstract

Orgaantransplantatie. Een juridische analyse
Sedert de jaren ’50 is orgaantransplantatie uitgegroeid van een grensverleggend experiment tot een gevestigde therapie voor verschillende vormen van orgaanfalen. Toch zijn er nog steeds niet genoeg organen beschikbaar om alle patiënten op de transplantatiewachtlijst te kunnen helpen. Opdat het orgaantekort op een verantwoorde manier zou kunnen worden weggewerkt, heeft de Belgische wetgever in 1986 de zogenaamde Orgaantransplantatiewet tot stand gebracht.

De centrale onderzoeksvraag van het proefschrift bestond erin om na te gaan of dit juridisch kader verbeterd kan worden. Hierbij werd gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds de belangen van de ontvangers en de nood aan het wegwerken van het orgaantekort en anderzijds de nood aan bescherming van de orgaandonoren (en hun naasten).

Op basis van dit onderzoek worden verschillende voorstellen tot verbetering gedaan. Deze voorstellen hebben betrekking op de verscheidene aspecten van orgaantransplantatie, zoals de algemene organisatie van de transplantatiesector, de wegneming van organen bij levende en overleden donoren, alsook de allocatie van organen aan de kandidaat-ontvangers op de wachtlijst.Contact email: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be