Mystieke vrijheid: Tradities en toekomst

Date: 2 December 2016

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Hof Van Liere - De Tassiszaal - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 2:00 PM - 6:00 PM

Organization / co-organization: Ruusbroecgenootschap en UCSIA

Short description: Ruusbroecdag 2016

De Ruusbroecdag 2016 staat in het teken van het thema Mystieke vrijheid.

'Mystiek' en 'vrijheid' worden zelden met elkaar in verband gebracht. Vandaag verstaan we vrijheid spontaan als een modern, seculier begrip dat verwijst naar het recht op vrije ontplooiing van het individu. Het mag daarom verrassen dat vrijheid ook een belangrijk motief is in het werk van Jan van Ruusbroec en van andere mystici.

In deze conferentie verkennen we de plaats van het vrijheidsmotief in de christelijke mystieke traditie. Hoe kunnen volle overgave aan God en vrijheid samengaan? Waarin bestaat precies het emancipatorische vermogen van mystiek? Kan wat mystieke denkers uit het verleden over 'vrijheid' te vertellen hebben nog relevant zijn voor vandaag? Omdat heden en toekomst intercultureel zijn, brengen we de christelijke traditie in dialoog met het boeddhisme, de spirituele filosofie waarin 'bevrijding' het kernbegrip is.

Programma

 • 14.00 uur
  Welkom en inleiding op het thema
  Veerle Fraeters, directeur van het Ruusbroecgenootschap
   
 • 14.30 uur 
  Vrijheid bij Jan van Ruusbroec
  John Arblaster, postdoctoraal onderzoeker Faculteit Theologie en Religiestudies KULeuven
   
 • 15.00 uur 
  Presentatie Engelstalige brochure van de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap
   
 • 15.15 uur
  Pauze
   
 • 15.45 uur 
  Mystiek, vrijheid en moderniteit
  Marc De Kesel, wetenschappelijk secretaris en senior onderzoeker Titus Brandsma Instituut Nijmegen
   
 • 16.15 uur
  Vrijheid in boeddhisme
  Bart Dessein, professor Boeddhistische filosofie, Universiteit Gent
   
 • 16.45 uur
  Paneldebat met de sprekers
  Moderator: Luc Braeckmans, academisch directeur UCSIA
   
 • 17.30 uur
  Receptie

 Entrance fee: gratis

Registration: verplicht via de website

Contact email: daniel.ermens@uantwerpen.be

Contact phone: +32 3 265 57 80

Link: http://www.uantwerpen.be/ruusbroecdag