Voorbereidende sessies natuurwetenschappen

Date: 2 - 9 September 2019

Venue: UAntwerpen - Campus Mutsaard - Aula K1.6 - Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen

Time: 9:00 AM - 1:00 PM

Short description: Voor startende studenten conservatie-restauratie en erfgoedstudies (voorbereidings- of schakelprogramma)

Registration: Inschrijven is verplicht!

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/ontwerpwetenschappen/studeren-en-onderwijs/voorbereidende-sessies/natuurwetenschappen