Persistent organic pollutants and flame retardants in birds of prey: an exposure assessment using non-invasive biomonitoring

Datum: 19 september 2016

Locatie: UAntwerpen, Campus Drie Eiken, S1 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen-Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Biologie

Promovendus: Igor Eulaers

Promotor: Marcel Eens en Veerle Jaspers

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Igor Eulaers - Faculteit Wetenschappen, Departement BiologieAbstract

Niet-gelegaliseerde vlamvertragers (VV’s) en verschillende persistente organische polluenten (POP’s) zijn zorgwekkend wegens hun continue aanwezigheid en introductie in het milieu. Hedendaagse biomonitoring van zulke stoffen met behulp van roofvogels heeft echter nood aan de ontwikkeling van niet-destructieve strategieën. Dit proefwerk wil in de eerste plaats het gebruik van veren en stuitklierolie om POP’s en VV’s te biomonitoren verder ontwikkelen. Rompveren blijken hiervoor de meest veelbelovende soort van geruide veren te zijn wegens minimale misinterpretatie door ruipatronen of externe contaminatie. De staalname en analyse van rompveren laten bovendien toe om tijdreeksen van de blootstelling van roofvogels aan POP’s en VV’s te reconstrueren. Dit proefwerk toont bovendien het potentiaal van rompveren en stuitklierolie om POP-concentraties in kuikenplasma te voorspellen. POP-concentraties in plasma zijn sterk geasocieerd met de waarden van stabiele koolstof- en stikstofisotopen, gevestigde voedingsecologische proxies, wat aanttoont dat kuikens de verontreininging in hun direct omgeving weerspiegelen. Er is echter een trade-off tussen het gemak en de minimale impact van de staalname ten opzichte van de methodologische betrouwbaarheid van rompveren en stuiklierollie.

Rompveren genieten de voorkeur omdat deze de blootstelling over het merendeel van het kuikenstadium integreren. De geïntegreerde analyse voor POP’s en stabiele isotopen was bovendien ook het meest betrouwbaar voor rompveren. Deze geïntegreerde methode was daarom gebruikt voor het tweede doel van dit proefwerk, namelijk een beoordeling van de blootstelling aan POP’s en VV’s in soorten met karakteristieke ecologie, en vooral voor hun kuikens. De intensiteit van de blootstelling aan POP’s is het resultaat van soortspecifieke bioaccumulatie alsook van habitatspecifieke contaminatie. De niet-gelegaliseerde VV’s tonen daarentegen laag bioaccumulatiepotentieel. De analyse van geruide veren voor de reconstructie van tijdreeksen van de blootstelling aan POP’s en VV’s is veelbelovend. Deze strategie toonde dat de blootstellingsintensiteit al een maximum bereikt heeft voor verschillende niet-gelegaliseerde VV’s. Bovendien verklaren het klimaat en voedingsgewoontes jaar-tot-jaar variatie in de blootstelling, hoogst afhankelelijk van de specifieke stof. Het voorgelegde proefschrift heeft dus tenslotte succesvol bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het gebruik van roofvogelveren en -stuitklierolie als niet-destructieve biomonitoringstrategieên, ook voor kuikens, en heeft bovendien bijgedragen aan de kennis over de blootstellingsroutes van POP’s en VV’s en hun ruimtelijke en tijdsfactoren.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-wetenschappen/