Load Balancing in Large Distributed Networks

Datum: 11 oktober 2016

Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, T.129 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 16 uur

Promovendus: Wouter Minnebo

Promotor: Benny Van Houdt

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Wouter Minnebo - Faculteit Wetenschappen, Departement Wiskunde-InformaticaAbstract

We bestuderen gedistribueerde strategiën om jobs te load balancen over een vaste set servers in een netwerk, om zo de responsiviteit van het systeem te verbeteren.

In ons opzet wisselen servers informatie uit om mogelijke job migraties te onderhandelen.

Hoeveel communicatie er toegelaten is tussen servers speelt een belangrijke rol in de effectiviteit van een strategie, aangezien het makkelijker wordt om taken gelijker te herverdelen naarmate er meer informatie uitgewisseld wordt.

In deze thesis introduceren we verschillende strategiën die zich houden aan een vooropgestelde communicatie limiet, zodat we strategiën kunnen vergelijken op voorwaarde dat ze evenveel communiceren.

Op een gelijkaardige manier bekijken we het geval dat er slechts een beperkt aantal jobs gemigreerd mag worden.

De methodologie die we in de thesis hanteren bestaat uit het opstellen van mean field modellen en het bewijzen dat deze overeen komen met het correcte limiet proces wanneer het systeem groot wordt.

We focussen voornamelijk op strategiën waarvoor deze modellen ons toelaten de distributies van de wachtrij lengte en de gemiddelde responstijd van een job als gesloten formule uit te drukken.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen