Percutane beengeleidingshoortoestellen – Nieuwe inzichten in de gehoorrevalidatie van volwassen gebruikers

Datum: 14 oktober 2013

Locatie: University of Antwerp- Campus Drie Eiken - Building Q - promotiezaal - Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk

Tijdstip: 18.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Promovendus: Jolien Desmet

Promotor: prof. dr. P. Van de Heyning, prof. dr. M. De Bodt

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Jolien Desmet - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen


Abstract: Deze doctoraatsthesis behandelt nieuwe inzichten in de revalidatie van volwassen patiënten met behulp van een beengeleidingshoortoestel (BCD).
Een eerste doel van dit doctoraat is het nagaan van factoren zijn die bepalend zijn voor een patiënt om al dan niet voor een BCD te kiezen. Een tweede doel betreft de evaluatie van twee nieuwe, digitale, non-lineaire BCD-geluidsprocessoren in twee verschillende doelgroepen.
Een aantal belangrijke vragen waarop dit onderzoek (deels) een antwoord geef, zijn 'Wie zijn de patiënten die het meeste voordeel ondervinden van een beengeleidingshoortoestel?' en 'Zijn er factoren waarop we de keuze voor het al dan niet implanteren van de patiënt kunnen baseren ?'. Bovendien gaat deze thesis na of de nieuwe generatie geluidsprocessoren een meerwaarde biedt voor de patiënt. Dit resulteert hopelijk in een verbeterde patiënt- en processor-selectie, waarmee we kunnen bijgedragen tot een verbeterde totaalzorg van de BCD-kandidaat.