Numerical analysis of nonlinear PDEs in option pricing: finite difference and splitting methods

Datum: 7 december 2016

Locatie: UAntwerpen, Campus Middelheim, A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Middelheim)

Tijdstip: 13 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Radoslav Valkov

Promotor: Karel in 't Hout & Tatiana Chernogorova

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Radoslav Valkov - Faculteit Wetenschappen, Departement Wiskunde-InformaticaAbstract

In deze thesis beschouwen we numerieke technieken voor twee fundamentele niet-lineaire Black-Scholes modellen. Het eerste is voor het waarderen van Amerikaanse opties en wordt beschreven door een partiële differentiaal ongelijkheid. Het tweede model wordt gegeven door de zogenaamde Black-Scholes-Barenblatt PDV, waarbij men onzekerheid beschouwt in de volatiliteit.

We presenteren diverse resultaten met betrekking tot elk van deze onderwerpen. De nadruk ligt hierbij op modellen die sterk niet-triviaal zijn. Ondanks dat dit een zeer uitdagende opdracht is, vormt deze thesis een nieuwe bijdrage aan de hedendaagse literatuur voor numerieke methoden voor niet-lineaire financiële modellen.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen