Electron Microscopy of Hierarchically Structured Nanomaterials: Linking Structure to Properties and Synthesis.

Datum: 29 november 2016

Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, U0.25 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Fysica

Promovendus: Zhi-Yi HU

Promotor: Gustaaf Van Tendeloo & Xiaoxing Ke

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Zhi-Yi HU - Faculteit Wetenschappen, Departement FysicaAbstract

Hiërarchisch gestructureerde nanomaterialen hebben een breed scala aan toepassingen in katalyse, optiek, life science etc., en worden gekenmerkt door structurele complexiteit. Elektronenmicroscopie is een ideale methode om de hiërarchische structuur te onderzoeken. De combinatie van beeldvorming en spectroscopische technieken in elektronenmicroscopie biedt ons de mogelijkheid om een groot aantal hiërarchisch gestructureerde nanomaterialen te bestuderen.

In dit doctoraatswerk wordt elektronenmicroscopie gebruikt om de hiërarchische structuur te onderzoeken, van micrometerschaal tot op atoomniveau. De structuur wordt verbonden met de synthese en de eigenschappen om de relatie tussen beiden bloot te leggen en om de synthese-aanpak verder te optimaliseren. Door de complexiteit van de hiërarchische structuren met hybride samenstellingen, worden de onderzochte materialen in dit doctoraatswerk ruw opgedeeld in drie groepen als volgt: Hoofdstuk II: Hiërarchisch gestructureerde nanomaterialen op basis van siliciumoxide, Hoofdstuk III: Hiërarchisch gestructureerde nanomaterialen gebaseerd op titaniumoxide, Hoofdstuk IV: Hiërarchisch gestructureerde materialen gebaseerd op zinkoxideLink: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen