The Patterns of Mind

Date: 10 January 2017

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Hof van Liere - Frederik de Tassiszaal - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 3:00 PM - 6:00 PM

Organization / co-organization: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

PhD candidate: Bas Donders

Principal investigator: Prof. dr. Erik Myin

Short description: Doctoraatsverdediging Bas Donders - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Centrum voor Filosofische Psychologie
Abstract

Mijn dissertatie gaat over twee onderwerpen: de metafysica van cognitie, en de beste manier om deze metafysica te bedrijven. In de metafysica worden argumenten en stellingen vaak getest tegen intuïties die metafysici hebben. Ik beargumenteer dat, als metafysica geïnteresseerd is in de waarheid, dit niet de juiste manier is om die te vinden. Wat betreft de metafysica van cognitie beargumenteer ik dat cognitieve processen het beste kunnen worden begrepen als patronen. Patronen hebben bepaalde eigenschappen: patronen kunnen alleen in iets anders bestaan, niet op zichzelf; patronen hangen af van een patroon-herkenner; en patronen hangen af van de eigenschappen van deze patroon-herkenner, zowel zijn fysieke als mentale.

Daar ik cognitieve processen zie als patronen, en daar ik patronen zie als afhankelijk van observatie voor hun ‘bestaan’, verdedig ik een anti-realistische positie wat betreft het bestaan van cognitie, cognitieve processen, mental states, en de mind. Cognitie is slechts een uitspraak die wordt gedaan door een patroon-herkenner over een patroon; cognitie is niet iets dat echt in de wereld ligt om daar ontdekt te worden.Contact email: bas.donders@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/bas-donders/