Design and analysis of multiple access algorithms

Datum: 1 februari 2017

Locatie: Campus Middelheim, G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Middelheim)

Tijdstip: 16 uur

Promovendus: Robbe Block

Promotor: Benny Van Houdt

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Robbe Block - Faculteit Wetenschappen - Departement Wiskunde-InformaticaAbstract

Draadloze toestellen en communicatieprotocollen zijn niet nieuw en door de jaren heen zijn er in dit veld veel verschillende algoritmen ontwikkeld en bestudeerd. Echter, de explosieve groei van het aantal draadloze toestellen en de steeds stijgende vraag naar snelheid en betrouwbaarheid leiden tot nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in dit gebied. Voorbeelden hiervan zijn o.a. cognitieve radio, 5G netwerken, software gestuurde netwerken, ... Naast deze nieuwe uitdagingen zijn er ook een aantal langdurig openstaande problemen in de literatuur zoals bijvoorbeeld de maximale stabiele throughput van het basic binary tree algoritme met pakketten van een variabele lengte.

Het doel van deze thesis is tweevoudig. Aan de ene kant willen we een oplossing bieden voor enkele van de openstaande problemen in de literatuur over random access algoritmen in een klassieke omgeving en aan de andere kant willen we nagaan hoe enkele van deze algoritmen zich gedragen in een meer moderne omgeving waarbij de nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in rekening worden gehouden (zoals bv. een omgeving met meerdere kanalen of systemen waarin opportunistisch gebruik van spectrum toegestaan is). De nadruk wordt gelegd op hoe stochastische modellen ontwikkeld kunnen worden voor de beschouwde random access algoritmen en hoe deze modellen gebruikt kunnen worden om inzichten te bekomen met betrekking tot de performantie van de algoritmen.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen