A computer vision framework for quantifying the social behaviour of Drosophila Melanogaster

Datum: 3 februari 2017

Locatie: Campus Drie Eiken, Promotiezaal Q0.02 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen-Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen

Promovendus: Tanmay Nath

Promotor: Paul Scheunders

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Tanmay Nath - Faculteit WetenschappenAbstract

Sociaal isolement heeft een belangrijke invloed op sociaal gedrag . Drosophila melanogaster is een krachtig model om kleinschalig sociaal gedrag van voorbijgaande aard te bestuderen. Analyse op langere termijn op grote groepen vliegen wordt echter belemmerd door een gebrek aan efficiënte en goedkope onderzoekstools. Onder auspiciën van FLiACT, een Europees training netwerk, bouwden we een low-cost computervisie kader voor het kwantificeren van het sociale gedrag van vliegen. We construeerden een beeldvormingsplatform en een zeer robuuste tracking pijplijn, die in staat is om tot vijftig vliegen gelijktijdig te volgen. Daarna ontwikkelden we een automatisch classificatie systeem en construeerden we sociale interactie netwerken om het sociale gedrag van vliegen te kwantificeren.

Op basis van een graaf-koppelingstechniek stelden we een nieuwe methodologie voor om sociale netwerken uit verschillende experimenten te middelen. We kwantificeerden gemiddelde sociale netwerken die werden bekomen uit experimenten op sociaal isolement. We observeerden dat isolatie individuele en lokale parameters aanzienlijk en snel wijzigde, wat wijst op veranderende naaste nabuur-relaties. Samengevat beschrijven we een krachtige computervisie benadering om de impact van isolatie op de sociale netwerkdynamiek in Drosophila melanogaster te ontrafelen.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen