Structure characterization of triple perovskites and related systems by transmission electron microscopy

Datum: 22 februari 2017

Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, U0.24 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Fysica

Promovendus: Robert Paria Sena

Promotor: Joke Hadermann & Gustaaf Van Tendeloo

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Robert Paria Sena - Faculteit Wetenschappen, Departement FysicaAbstract

Gedurende mijn doctoraatsonderzoek heb ik de structuur van specifieke, perovskiet gebaseerde oxides onderzocht om de correlatie tussen de structuur en de elektrische en magnetische eigenschappen te bepalen. Het uiteindelijke doel van onze studie is om nieuwe samenstellingen met een potentieel voor toepasbare eigenschappen te ontwikkelen zoals relaxor ferromagnetisme.

De synthese zelf is geen onderdeel van het werk; de materialen zijn gesynthetiseerd door de collaborerende onderzoeksgroepen aan de University of Oxford, New Jersey State University and Taras Shevchenko National University of Kyiv. De bulk diffractie technieken zijn ook uitgevoerd door onze collaborators. Tijdens het doctoraatsonderzoek zelf, is de kristalstructuur opgelost door gebruik van een combinatie van transmissie elektronenmicroscopie technieken, waaronder selected area electron diffraction (SAED) gecombineerd met reële ruimte beeldvorming met behulp van verschillende technieken zoals high angle annular dark field scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM), annular bright field scanning transmission electron microscopy (ABF-STEM) en energy dispersive X-ray spectroscopy-STEM (EDX-STEM).

Modellen gebaseerd op deze studies zijn voorgesteld en verfijnd voor verschillende perovskiet samenstellingen. Met deze modellen hebben we geprobeerd de verschillen in de eigenschappen van de stalen te verklaren en we hebben ze vergeleken met gelijkaardige materialen. De opgehelderde relaties leverden fundamentele kennis op, toepasbaar voor de optimalisatie van de eigenschappen van de onderzochte materialen zowel als voor gerelateerde perovskiet materialen.Link: http://www.uanwterpen.be/wetenschappen