M/V/X

Date: 8 March 2017

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Gebouw C - Lokaal C.204 - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 1:30 PM - 5:30 PM

Organization / co-organization: Departement Letterkunde - Onderzoeksgroep Literatuur van de moderniteit

Short description: Studienamiddag jeugdliteratuur

De Universiteit Antwerpen organiseert opnieuw een studienamiddag in samenwerking met Iedereen Leest om de jeugdboekenmaand in te zetten. Het thema is dit jaar M/V/X (zie www.jeugdboekenweek.be). De keynote sprekers, de Britse Catherine Butler en de Nederlandse Helma van Lierop, geven een lezing over respectievelijk transgender in jeugdboeken en meisjesboeken tijdens het interbellum. Nieuw dit jaar is, naast een divers academisch programma, een didactisch programma rond gender, in de vorm van een interactief panelgesprek. De namiddag wordt afgesloten met een auteurslezing door Ted van Lieshout over gender in zijn werk.

Programma

13.30 u. Welkomstwoord door Vanessa Joosen en Frauke Pauwels (lokaal C.204)

13.45 u. Cathy Butler, "Trans* versus Trope: Looking beyond Cliché in the Representation of Trans* People in Children's and Young Adult Literature"

14.15 u. Helma van Lierop, “Tomboys en flappers. Genderrebellie in Nederlandse meisjesboeken uit het interbellum”

14.45 u. Koffiepauze

15.15 u. Panelsessies

               1. Onderzoek (lokaal C.204)
               Frauke Pauwels, “Jongensbranie en jongensbrein in Spinder en Per ongelukt! van Simon van der Geest”.
               Barbara Kalla, “Een uitdrukking vinden voor het onuitsprekelijke. De retoriek van transseksualiteit in Paultje, echt geen jongen (Brigitte Minne) en Meisje van
               Mars (Anna Woltz en Vicky Janssen)”.
               Ellis van Miert, “Van ‘lady knights’ tot ‘all the queen’s women.’ Relaties tussen vrouwelijke personages in Young Adult fantasy (1980-2016)".

               2. Praktijk (lokaal C.102): Panelgesprek over leesgedrag en genderstereotypes in het onderwijs.
               Ter inleiding op het panelgesprek worden twee praktijkvoorbeelden voorgesteld: Iris Vansteelandt belicht het professionaliseringstraject voor beginnende leerkrachten  
               "Lezen&taal = 1 verhaal" en Steven De Laet praat over genderbewust leesonderwijs op initiatief van een leraar, van educatieve uitgevers, of via garanties vanuit eindtermen   
               en leerplannen.
               Aansluitend is er een discussie met de deelnemers aan dit panel over gender en literatuur in het onderwijs.

16.30 u. Auteurslezing Ted van Lieshout (lokaal C.205)

17u.       Slot

Let op: Voor inschrijvingen die geannuleerd worden vóór 1 maart 2017 wordt een administratieve kost van 10 euro in rekening gebracht. Voor annuleringen na 1 maart kunnen geen terugbetalingen voorzien worden.Entrance fee: 30 euro (standaardtarief) - 25 euro (personeelsleden UAntwerpen en studenten andere instellingen) - gratis voor studenten van de UAntwerpen

Registration: Via de website

Contact email: childlit@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/litmod/organisatie/jeugdliteratuur-studienamiddag/