Quality-Driven Management of Video Streaming Services in Segment-Based Cache Networks

Datum: 1 maart 2017

Locatie: UGent, Auditorium 1 van iGent, 1ste verdieping - Technologiepark-Zwijnaarde 15 - 9052 Gent

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Maxim Claeys

Promotor: Steven Latré & Filip De Turck

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Maxim Claeys - Faculteit Wetenschappen, Dept. Wiskunde-InformaticaAbstract

Tijdens de afgelopen decennia heeft het internet een sterke evolutie doorgemaakt. Waar het in de begindagen hoofdzakelijk gebruikt werd voor statische diensten zoals e-mail en surfen op het web, wordt vandaag een brede waaier van hoofdzakelijk multimediadiensten aangeboden. Zo vertegenwoordigen videodiensten momenteel meer dan 70% van het wereldwijde internetverkeer. Daarbovenop nemen de gebruikersverwachtingen over de aangeboden diensten, bijvoorbeeld op vlak van beeldkwaliteit en reactiesnelheid, voortdurend toe. De sleutel tot het succes van videodiensten schuilt dan ook in het efficiënt invullen van deze hoge verwachtingen. In het verleden werd het netwerk hiertoe sterk overgedimensioneerd. Gezien de hoge populariteit van videodiensten en de toenemende gebruikersverwachtingen is dit economisch niet langer haalbaar.

In dit proefschrift worden dan ook verschillende beheersoplossingen voorgesteld die de aflevering van HTTP-gebaseerde videodiensten optimaliseren. Deze optimalisaties richten zich zowel op de serverzijde, de gebruikerszijde als op aanpassingen in het netwerk. Door intelligentie toe te voegen aan de eindpunten en rekening te houden met de specifieke karakteristieken van videodiensten om op een efficiënte manier videos te cachen in het netwerk, kan de kwaliteit voor de eindgebruiker sterk worden verhoogd terwijl de druk op de onderliggende netwerkinfrastructuur onder controle gehouden wordt.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen