Impact van het Nationale Malaria Controle Programma en een interventie studie met insect-werende middelen op de incidentie van malaria gevallen in Ratanakiri Provincie, Cambodja

Datum: 27 april 2017

Locatie: UAntwerpen, Campus Drie Eiken, Gebouw Q, Promotiezaal - Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 16 - 18 uur

Promovendus: Somony Heng

Promotor: Marc Coosemans

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Somony Heng - Departement Biomedische Wetenschappen

Inleiding
De oneven verspreiding van malaria en de residuele malaria overdracht door malariamuggen die buiten of in de vroege avond steken vormen een grote uitdaging voor de malaria eliminatie strategie in Cambodja. Een combinatie van bestrijdingsmethoden, zoals het grootschalig gebruik insectenwerende middelen (‘repellents’), naast de bestaande middelen zou een synergetisch effect kunnen hebben bij de preventie van malaria. Het succes van een interventiemiddel hangt niet alleen af van zijn intrinsieke doeltreffendheid maar is ook afhankelijk van hoe  efficiënt dit middel geïmplementeerd kan worden en van de uiteindelijke dekkingsgraad. Deze thesis gaat spatiële heterogeniteit van malaria na en hoe de malaria-eliminatiestrategie verder aangepast kan worden. De thesis onderzoekt ook de impact van massa gebruik van een repellent, boven op de muggennetten op het aantal malariagevallen in de provincie van Ratanakiri (cluster gerandomiseerde trial).

Methodes
De trends van de incidentie van malariagevallen in de provincie werden geschat (2010-2014). Analyses van spatiële clusters van malaria gevallen en malaria infecties opgespoord.  Risicofactoren voor malaria werden onderzocht. De distributie van repellents (picaridin) werd geëvalueerd in termen van contacten met de huishoudens en het verbruik van het product. Determinanten hiervoor werden onderzocht. Om de veiligheid van repellents in te schatten werden gerapporteerde neveneffecten alsook individuele ongewenste voorvallen na huisbezoeken opgenomen. De malaria-incidentie tussen de twee armen van de trial (repellent met IBM versus IBM alleen) werden met mekaar vergeleken om de toegevoegde waarde van repellents in te schatten.

Resultaten

De jaarlijkse malaria incidentie per 1000 inwoners daalde van 86 in 2010 tot 30 in 2014. Significante  en stabiele clusters werden waargenomen langs de Cambodjaanse-Vietnamese grens  en de Sesan rivier. Overnachten in landbouwhutten was de voornaamste risicofactor voor malaria-infectie. Contacten met de huishoudens verviervoudigde en het verbruik verdrievoudigde in 2013 in vergelijking met 2012. Frequentie van contacten met de huishoudens was geassocieerd met district, gemeente, en kennis van de distributeur, terwijl het verbruik geassocieerd was met district en de activiteiten van het hoofd van het huishouden. Van de 41 individuele ongewenste voorvallen hadden er 21 bijwerkingen, 11 waren gevallen van verkeerd gebruik (16 per ongeluk, 5 zelfmoord pogingen) en 8 waren niet gerelateerde voorvallen Alle gevallen herstelden volledig. Er was geen verschil tussen beide armen van de trial in jaarlijkse malaria-incidenties voor alle Plasmodium soorten samen, of afzonderlijk voor bevestigde P. falciparum of P. vivax gevallen.

Conclusies
De daling van malariamorbiditeit kan grotendeels aan de intensieve bestrijdingsactiviteiten toegeschreven worden.  Malariabestrijdingsprogramma’s zouden bijkomende maatregelen moeten nemen om doelgericht malaria verder te bestrijden in huishoudens op plaatsen waar meer malaria voorkomt en bij mensen die overnachten in een landbouw hut. Met programmatische en logistieke hulp kon een intensieve tweewekelijkse distributie van een bestrijdingsmiddel (hier een repellent) succesvol toegepast worden. Bijwerkingen en verkeerd gebruik van de repellents waren beperkt en meestal mild, wat de veiligheid van het product (picaridin) bevestigt. Massagebruik van picaridin naast de met insecticiden behandelde muggennetten vertoonde geen bijkomende community protection en dit ondanks de grote werkzaamheid van de repellent tegen muggenbeten, en de uitstekende toegankelijkheid tot het product. Door onvoldoende naleving van de richtlijnen voor gebruik van het middel kon een synergetische impact niet worden bewerkstelligd.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-fbd/onderzoek/doctoraatsverdedigen/