Productveiligheid en productaansprakelijkheid

Datum: 12 juni 2017

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Promotiezaal Grauwzusters - Gebouw S , Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 17 - 20.30 uur

Promovendus: Dimitri Verhoeven

Promotor: Thierry Vansweevelt en Gert Straetmans

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Dimitri Verhoeven - Faculteit Rechten

Abstract
Productveiligheid en productaansprakelijkheid zijn niet meer weg te denken in onze hedendaagse maatschappij. Diverse voorbeelden uit verschillende media alsook cijfergegevens van de Europese Unie tonen aan dat steeds vaker onveilige producten op de (Europese) markt worden opgemerkt, dat vaker wordt overgegaan tot product recalls en dat regelmatig sprake is van productongevallen. Niettemin moet vastgesteld worden dat de (Europese) wetgever sinds lange tijd meer aandacht is gaan besteden aan productveiligheid en productaansprakelijkheid. Dit resulteerde onder andere in een Europese richtlijn op het gebied van productaansprakelijkheid en Europese richtlijnen omtrent productveiligheid.

Hoewel de juridische literatuur aan het onderwerp van de productaansprakelijkheid reeds zeer veel aandacht heeft besteed, is de aandacht voor de algemene productveiligheidswetgeving eerder gering te noemen. Dit onderzoek beoogt dan ook een grondige en kritische analyse van het bestaande regelgevend kader inzake productveiligheid en de verhouding met de regelgeving omtrent productaansprakelijkheid. De centrale onderzoeksvraag die hierbij naar voren geschoven wordt is de volgende: “is het juridisch kader inzake productveiligheid vatbaar voor verbetering?”. Teneinde deze vraag te beantwoorden, werd deze opgesplitst in twee sub-onderzoeksvragen. Enerzijds werden de rechten en plichten van alle betrokkenen in de productie- en distributieketen – zoals de producent en de distributeur – geanalyseerd en anderzijds werd de rol van de overheid onderzocht. In functie van de uitgevoerde analyse, worden in het algemeen besluit van dit proefschrift stellingen ter verbetering geformuleerd.

 Contact e-mail: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 50 60

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/