The ties that teach. Teaching networks in higher education

Datum: 23 juni 2017

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus, Hof Van Liere, F. de Tassiszaal - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 14.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Sociale Wetenschappen

Promovendus: Sara Van Waes

Promotor: Prof. dr. Piet Van den Bossche & prof. dr. Peter Van Petegem

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Sara Van Waes - Faculteit Sociale WetenschappenAbstract

Tijdens de laatste decennia is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van lesgeven en leren in het hoger onderwijs. De dag van vandaag krijgen docenten in het hoger onderwijs te maken met toegenomen verantwoordingsdruk en met opgelegde onderwijsvernieuwingen - en dit terwijl ze hun onderwijstaken proberen te balanceren met onderzoek en dienstverlening. Om deze complexe (onderwijs)realiteit te kunnen vatten, is de behoefte aan diepe interactie en samenwerking des te groter.

Dit proefschrift toont het belang aan van onderwijsrelaties (teaching ties) in het hoger onderwijs. Ons werk laat zien hoe het netwerk van mensen dat docenten omringt, hun professionele ontwikkeling mee vormgeeft. Concreet hebben we onderzocht welke kenmerken van onderwijsnetwerken bevorderlijk zijn voor verschillende fases van professionele ontwikkeling, van beginner tot ervaren tot expert docenten. We zijn ook gaan verkennen hoe onderwijsnetwerken veranderen doorheen de tijd. Bovendien zijn we ook een stap verder gegaan door te onderzoeken in hoeverre onderwijsnetwerken versterkt kunnen worden. Hiermee vergroot dit proefschrift de inzichten over hoe hoger onderwijsinstellingen kunnen inzetten op de onderwijsrelaties van docenten.Inschrijven: per mail, voor 12 juni, aan sara.vanwaes@uantwerpen.be

Contact e-mail: sara.vanwaes@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/sara-vanwaes/