Ingeburgerde inzichten in economie en economisch-financieel beleid

Date: 12 December 2013

Venue: Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Hof Van Liere - De Tassis - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Time: 2:00 PM - 4:00 PM

Organization / co-organization: UCSIA in cooperation with IOB

Short description: Ha-Joon Chang doet een academisch en een breed publiek kritisch nadenken over ingeburgerde inzichten in economie en economisch-financieel beleid.

Hij werd in België bekend door de Nederlandse vertaling van zijn boek 23 Things They Didn’t Tell You about Capitalism. Chang werd geboren en groeide op in de jaren zestig van de vorige eeuw in Korea. Dat gaf hem een bijzondere kijk op het economisch en industrieel beleid in een markteconomie. In 1992 behaalde hij een doctoraat aan de Universiteit van Cambridge waar hij politieke economie doceert. Ha-Joon Chang voert onderzoek uit over economische groei en industriële ontwikkeling. In dit kader was hij consultant van organisaties die aanleunen bij de Verenigde Naties zoals Undesa, Undp, Ilo en UNCTAD en van multilaterale organisaties als de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank en de Europese Investeringsbank. Ook aan multinationale bedrijven en NGO’s zoals ActionAid, Christian Aid en Oxfam International verleende hij advies.

Het wetenschappelijk werk van Ha-Joon Chang werd bekroond met prijzen zoals de Gunnar Myrdal Prize, de Wassily Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought en de Pony Chung Innovation Prize. Zijn boeken werden in vele talen vertaald en wereldwijd uitgegeven, onder andere:

  • Economics: The User Guide (Penguin, forthcoming 2013)
  • 23 Things They Don’t Tell You about Capitalism (Allen Lane, 2010)
  • Bad Samaritans – Rich Nations, Poor Policies, and the Threat to the Developing World (Random House, 2007).
  • Reclaiming Development – An Alternative Economic Policy Manual (Zed Press, 2004)
  • Kicking Away the Ladder. Development Strategy in Historical Perspective (Anthem Press, 2002).


Entrance fee: gratis

Registration: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*UCSIA2&n=87971

Contact email: marijke.celis@uantwerpen.be

Contact phone: + 32 3 265 49 60

Link: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*UCSIAENG2&n=116437&ct=116437

Attachment: download the attachment