From Civil Society Innovation to State Control. Immigrant Citizenship and Configurations of Governance in Antwerp, Liège, Ghent and Rotterdam

Datum: 26 juni 2017

Locatie: Stadscampus, gebouw R, aula R.008 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 9 uur

Organisatie / co-organisatie: FSW

Promovendus: Nicolas Van Puymbroeck

Promotor: Prof. dr. Stijn Oosterlynck

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Nicolas Van Puymbroeck - Departement SociologieAbstract

Van Sociale Innovatie naar Overheidscontrole

Immigratie, Burgerschap en Bestuur

in Antwerpen, Luik, Gent en Rotterdam

 

In mijn proefschrift onderzoek ik hoe de grenzen van burgerschap gedurende de afgelopen vijftig jaar veranderden in reactie op een toenemende bevolking met een migratie-achtergrond. De komst van nieuwkomers bracht klassieke vraagstukken over de culturele eenheid van de bevolking en de rechten en plichten van burgers opnieuw aan de oppervlakte. Op basis van archiefwerk en diepte-interviews in vier steden (Antwerpen, Luik, Gent en Rotterdam) kwam ik tot de centrale vaststelling dat actoren in het middenveld van onderuit gevestigde concepties van burgerschap hebben uitgedaagd. Nu wordt het middenveld echter stelselmatig naar de marges van de publieke sfeer verbannen doordat de stedelijke overheid het voortouw wil overnemen. Hierdoor wordt burgerschap opnieuw meer voorwaardelijk en minder tolerant ten aanzien van migranten.

De toegenomen assertiviteit van de staat is verwonderlijk in het licht van theorieën die net uitgaan van een terugtredende overheid. Evenzeer is de vastgestelde overeenkomst tussen de vier steden opmerkelijk aangezien de burgerschapsliteratuur steeds meer de klemtoon legt op het belang van lokale verschillen. Vandaar dat het onderzoek wilde verklaren hoe middenveld en bestuur interageren om de verandering van concepties van burgerschap beter te begrijpen. Geïnspireerd door het idee van stedelijke regimes werden vijf mechanismen geïdentificeerd die inzicht bieden in de strategische interactie binnen de publieke sfeer. De grote omwenteling in de relatie tussen middenveld en bestuur is het gevolg geweest van het schaarser worden van materiële resources, de groeiende politieke onzekerheid over migratie en de proliferatie van meervoudige identiteiten. In elk van de onderzochte steden leidde dit tot een stelselmatige terugdringing van het middenveld ten gunste van de overheid, hoewel de timing waarop dit gebeurde onderling wel sterk verschilde.Inschrijven: voor 18 juni, per mail

Contact e-mail: nicolas.vanpuymbroeck@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/