Steering Mobile Users in LTE Networks Based on Their Mobility Behaviour

Datum: 21 juni 2017

Locatie: Campus Middelheim, G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Middelheim)

Tijdstip: 16 uur

Promovendus: Bart Sas

Promotor: Chris Blondia

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Bart Sas - Faculteit Wetenschappen, Departement Wiskunde-InformaticaAbstract

Wanneer in cellulaire netwerken cellen klein zijn en/of gebruikers aan hoge snelheid bewegen kunnen frequente handovers optreden.

Het hoge aantal onderbrekingen veroorzaakt door deze frequente handovers hebben een negatieve invloed op bepaalde applicaties, in het bijzonder real-time applicaties.

In dit proefschrift wordt een zelf-organiserende netwerkfunctie (SON) ontwikkeld die dit probleem aanpakt.

Het doel van deze SON-functie is om gebruikers in te delen op basis van hun mobiliteitsgedrag en ze, op basis van deze indeling, op een intelligente manier te sturen zodat de handoverfrequentie wordt verlaagd.

Door aan te nemen dat de gebeurtenissen die zich voordoen bij de ene gebruiker ook zullen voorkomen bij andere gebruikers die hetzelfde traject volgen door een cel, kan de SON-functie beslissen of het nuttig is om gebruikers te handoveren naar een andere cel of in de huidige cel te houden.

De SON-functie zal hiervoor actieve gebruikers matchen met gebruikers die in het verleden actief waren en aannemen dat het toekomstige gedrag van de actieve gebruiker vergelijkbaar is met het gedrag van de gebruiker die in het verleden actief was.

Op basis hiervan beslist de SON-functie over de wijze waarop de gebruiker gestuurd zal worden.

De SON-functie bestaat uit drie onderdelen, namelijk De Trajectory Classifier, de Trajectory Identifier en de Traffic Steerer.

De Trajectory Classifier is verantwoordelijk voor het classificeren van gebruikers volgens het traject dat ze volgen door de cel.

Hij doet dit door metingen die zijn gemaakt door actieve gebruikers (actieve metingen) te vergelijken met meting die werden gemaakt door gebruikers die actief waren in het verleden (referentiemetingen) en overeenkomstige metingen te matchen.

Hiervoor wordt een algoritme gebruikt dat is gebaseerd op het bekende Dynamic Time Warping (DTW) algoritme.

De Trajectory Identifier is verantwoordelijk voor het bepalen van welke metingen als referentiemetingen zullen dienen.

Dit betekent het selecteren van nieuwe referentiemetingen, alsook het verwijderen van oude, achterhaalde referentiemetingen.

De Traffic Steerer is verantwoordelijk voor het beslissen of en wanneer een gebruiker van de ene naar de andere cel gestuurd wordt eenmaal een voldoende betrouwbare match van de metingen van de actieve gebruiker met een referentiemetingen gevonden wordt door de Trajectory Classifier.

De verschillenden componenten van de ontwikkelde SON-functie alsook de SON-functie in zijn geheel werden geëvalueerd door middel van simulaties.

Resultaten tonen aan dat de SON-functie in staat is om het aantal korte verblijven in een cell significant te reduceren.

 Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen