Innovaties in de industriële afvalwaterzuivering

Datum: 27 juni 2017

Locatie: Campus Hoboken - Salesianenlaan 90 - 2660 Hoboken

Tijdstip: 13.15 uur

Korte beschrijving: Symposium en doctoraatsverdediging Michel Caluwé - Onderzoeksgroep BioGEM, Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Over het symposium
Tijdens dit symposium worden de laatste academische en industriële ontwikkelen over afvalwaterzuivering toegelicht. Onder andere innovatieve stikstof en fosfaatverwijdering, aerobe korrelvorming, dynamische procesregeling, micropolluenten, grondstof- en nutriëntrecuperatie en lachgasemissie komen aan bod.

Over het doctoraat
Na het symposium kan je de doctoraatsverdediging van Michel Caluwé bijwonen, getiteld: To batch or not to batch? SBR treatment of petrochemical and tank truck cleaning wastewater.

Tijdens dit doctoraat werd onderzoek verricht naar het belang van het voedingspatroon tijdens de biologische zuivering van industrieel petrochemisch- en tank reinigingsafvalwater.

  • Kunnen deze types afvalwater gezuiverd worden in een SBR?
  • Heeft dit voordelen?
  • Wat gebeurt er met de ecotoxiciteit?
  • Is dit een veilige set-up?

Praktisch

  • Alle presentaties worden in het Nederlands gebracht.
  • Milieucoördinatoren kunnen een attest bekomen voor permanente vorming.


Inkomprijs: gratis

Inschrijven: Vereist via de website (mogelijk tot en met 20/06)

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/fac-toegepaste-ingenieurswetenschap/nieuws-en-activiteiten/activiteiten/symposium-biogem/