Broodje Sociaal: Bruggen bouwen om drempels te overwinnen

Datum: 14 september 2017

Locatie: Stadscampus, de Meerminne, aula M.107 - St-Jacobsstraat 2 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 12 - 14 uur

Organisatie / co-organisatie: Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen

Korte beschrijving: Sylvia Van Dam over vrijwilligers als de brug tussen ex-gedetineerden en de formele hulp- en dienstverlening en informele sociale netwerkenOver Broodje Sociaal

Het Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen nodigt u uit voor het gratis lunchseminarie Broodje sociaal. Een initiatief waarop onderzoek en werkveld samen worden gebracht om onderzoeksresultaten te bespreken.  

Het principe is eenvoudig: een centrale spreker stelt het eigen onderzoek voor en een of twee disputanten uit het werkveld of de onderzoekswereld zorgen voor een ondertoon om de discussie op gang te trekken. Aangezien het accent van deze bijeenkomsten ligt op uitwisseling en interactie, richt het initiatief zich tot een select gezelschap van wie in de regio met het thema begaan is (sociaal werkers, lectoren, beleidsmedewerkers uit de sector, …). De debatten dienen als inspiratiebron voor nieuw onderzoek en als katalysator voor een betere samenwerking tussen praktijk en onderzoek. Deelname is gratis en staat open voor onderzoekers, beleid- en praktijkmensen en docenten sociaal werk. Graag wel inschrijven (broodjeslunch is voorzien) voor 12 september via didier.boost@uantwerpen.be .   

Bruggen bouwen om drempels te overwinnen 
vrijwilligers als de brug tussen ex-gedetineerden en de formele hulp- en dienstverlening en informele sociale netwerken. 

Ex-gedetineerden worstelen na hun vrijlating met heel wat problemen op allerlei levensdomeinen en stuiten op allerhande drempels die hen verhinderen de gepaste hulp te vinden. In het project Brug Binnen Buiten vormen vrijwilligers daarom de brug tussen ex-gedetineerden en de formele hulp- en dienstverlening maar ook informele sociale netwerken. Op deze manier willen zij bijdragen aan een verbeterde levenskwaliteit en participatie aan de samenleving van deze doelgroep. 

Sylvie van Dam 
Discutant: Ilse Ielegems, CAW Antwerpen


 Contact e-mail: didier.boost@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/onderzoeksforum-sociaal-werk/