De verjaring van de strafvordering uitgeklaard

Datum: 24 oktober 2017

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus - Rodestraat 14 - Aula R.001 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19 - 21 uur

Organisatie / co-organisatie: CBR

Korte beschrijving: Met Joachim Meese (docent UAntwerpen, advocaat balie Gent) en voorzitter Jan Meerts (covoorzitter CBR, stafhouder balie Antwerpen).

Inkomprijs: 125

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03/265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleiding20172018/studieavonden/