Taxonomy of Terrestrial Molluscs of Nepal

Datum: 14 juli 2017

Locatie: Stadscampus, S.M.002 (De Meerminne) - Sint-Jacobstraat 2 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 15 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Biologie

Promovendus: Prem Bahadur BUDHA

Promotor: Thierry Backeljau & Fred Naggs

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Prem Bahadur BUDHA - Faculteit Wetenschappen - Departement BiologieAbstract

Tegen het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw begonnen Britse malacologen met de taxonomische studie van de landslakkenfauna van het Indische subcontinent. Nepal werd daarbij echter grotendeels buiten beschouwing gelaten. Door een gebrek aan (1) taxonomische infrastrucuren, (2) goed geschoolde taxonomische experten en (3) gezamenlijke onderzoeksinitiatieven met buitenlande malacologen, bleef deze situatie voortduren tot in een zeer recent verleden. Daarom is het de bedoeling om met dit doctoraatsproefschrift een aanzet te geven tot een grootschalige studie van de landslakkenfauna van Nepal. Daartoe begint het proefschrift met het voorstellen van de allereerste checklist van de landslakken van Nepal. Deze vormt het faunistische referentiekader voor de rest van het proefschrift en voor toekomstig onderzoek. Bij de aanvang van deze doctoraatsstudie omvatte de lijst 138 soorten uit 28 families, 60 genera en 16 subgenera, waarbij 34 soorten voor het eerst in Nepal werden gerapporteerd. Van alle soorten in de lijst wordt nomenclatorische en faunistische informatie gegeven. Als resultaat van dit doctoraatswerk, omvat de lijst nu al 158 soorten die voorkomen in Nepal.

De rest van het doctoraatsproefschrift behandelt de taxonomie van zes probleemgroepen van landslakken in Nepal, nl. het genus Diplommatina (Caenogastropoda) en de stylommatophoren genera Darwininitium, Glessula, Rishetia, Endothyrella en Paraboysidia. In dat verband, worden er 17 soorten beschreven die nieuw zijn voor de wetenschap: zeven soorten in Diplommatina, een soort in Darwininitium, een soort in Glessula, vijf soorten in Rishetia, en drie soorten in Endothyrella. Daarnaast wordt Darwininitium beschreven als een genus dat nieuw is voor de wetenschap. Oorsponkelijk werd dit genus toegewezen aan de familie Cerastidae, waarbij het dan een uitzonderlijk geval van pseudosigmurethrie zou impliceren. Recent DNA-onderzoek toonde echter aan dat dit genus overeenkomt en dus gesynonymiseerd moet worden met het genus Ganesella in de familie Camaenidae. Het is als dusdanig een normale vertegenwoordiger van de Sigmurethra.

Naast de beschrijving van nieuwe taxa omvat dit proefschrift ook een kritische revisie van het genus Endothyrella in Indië, Nepal en China, en stelt het de eerste identificatiesleutels voor van de genera Glessula, Rishetia, and Diplommatina in Nepal.

Ten slotte behandelt het proefschrift het genus Paraboysidia, waarvan wordt aangetoond dat het gaat om een complex taxonomisch probleem met betrekking tot de interpretatie van het nauwverwante genus  Bensonella en zijn typesoort, Helix plicidens, terwijl de studie van de genera Glessula and Rishetia suggereert dat deze twee taxa consistente verschillen lijken te vertonen. Link: http://---