Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst. De verenigbaarheid van de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten met de private rechtsvorm

Datum: 20 september 2017

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, F. de Tassiszaal - Hof Van Liere - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 17 uur

Promovendus: Matthias De Groot

Promotor: Prof. dr. Ingrid Opdebeek

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Matthias De Groot - Faculteit Rechten

Abstract

In de bestuurspraktijk voeren vele vennootschappen, verenigingen en stichtingen een taak van openbare dienst uit. De overheid vertrouwt steeds meer op het particulier initiatief om openbare diensten aan de burger te leveren. Parallel treft men een tendens waarbij de overheid zich niet meer naar de buitenwereld presenteert als een traditioneel bestuur, maar waarbij ze een “privaatrechtelijk kleedje” aantrekt. Dit doet de vraag rijzen of de overheid de goede uitvoering van de openbare dienst wel kan garanderen bij het private beheer van openbare dienst, daar traditioneel wordt verondersteld dat de overheid op private rechtspersonen geen toezicht mag uitoefenen dat de private rechtsvorm denatureert.

Het onderzoek is gewijd aan de onderlinge verhouding tussen (de verplichting om te waken over de uitvoering van) de openbare dienst en (de beperkingen op het overheidstoezicht wegens) de private rechtsvorm.Contact e-mail: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/