Actualia beslagrecht

Datum: 13 maart 2018

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus - Rodestraat 14 - Aula R.001 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19 - 21 uur

Organisatie / co-organisatie: CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Korte beschrijving: Studieavond CBR met spreker Bart Volders (docent UAntwerpen, advocaat balie Brussel) en voorzitter Kris Slabbaert (kandidaat gerechtsdeurwaarder).

Inkomprijs: 125 Euro

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03/265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleiding20172018/studieavonden/