Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Datum: 17 april 2018

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus - Rodestraat 14 - Aula R.001 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19 - 21 uur

Organisatie / co-organisatie: CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Korte beschrijving: Studieavond CBR met sprekers Edward Janssens, Steven Brouwers, Hans De Decker en Saskia Mermans. Voorzitter is Gregor Vande Vyver (eerste voorzitter Arbeidshof Gent).Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Met sprekers Edward Janssens (voorzitter OVB, oud-stafhouder en advocaat balie Antwerpen), Steven Brouwers (advocaat-bemiddelaar, gastdocent UAntwerpen en VUB), Hans De Decker (notaris te Brasschaat) en Saskia Mermans (group general counsel KBC, voorzitter BIBJ). Voorzitter is Gregor Vande Vyver (eerste voorzitter Arbeidshof Gent).Inkomprijs: 125 Euro

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03/265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleiding20172018/studieavonden/