PAO Bemiddeling Basismodule

Datum: 29 september 2017 - 23 februari 2018

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Organisatie / co-organisatie: CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Korte beschrijving: Een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding in bemiddeling. De basismodule vormt de grondslag voor de nodige kennis en vaardigheden van de bemiddelaar.

Inkomprijs: 1350 Euro

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03/265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleiding20172018/bemiddeling/opleiding-bemiddelin/