Nascholing Bemiddeling sessie 4: Omgaan met emoties, motieven en belangen

Datum: 27 november 2017

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus - Grote Kauwenberg 18 - lokaal D.019 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 13 - 19 uur

Organisatie / co-organisatie: CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Korte beschrijving: Een vervolmakingscursus voor juristen en welzijnswerkers die met bemiddeling bezig zijn. Spreker: Theo Geuens.

Inkomprijs: 150 Euro

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03/265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleiding20172018/bemiddeling/nascholing-bemiddeli/