Symposium Veterinair Historisch Genootschap

Datum: 8 november 2017

Locatie: Universiteit Antwerpen, Klooster van de Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 10.30 - 16.15 uur

Organisatie / co-organisatie: UAntwerpen en Veterinair Historisch Genootschap

Korte beschrijving: Najaarsvergadering van het Veterinair Historisch Genootschap met diverse lezingen over actueel veterinair-historisch onderzoekProgramma

10.30u - 11.00u     Ontvangst met koffie

11.00u - 11.15u     Welkomstwoord door Prof. dr. P. Bols (Universiteit Antwerpen) en Dr. Hein Schrama  (voorzitter Veterinair Historisch Genootschap)

11.15u - 12.00u     Ledenvergadering VHG

12.00u - 12.45u     Het verdriet van Bella, omgaan met veepest in de vroegmoderne tijd. Dr. Filip Van Roosbroeck (Universiteit Antwerpen)
 

12.45u ‐ 13.30u     Broodjeslunch
 

13.30u - 14.15u     Belgische ‘kwekelingen’ op ’s Rijksveeartsenijschool in Utrecht (1821-­‐1830). Prof. dr. Peter Koolmees (Universiteit Utrecht)

14.15u - 15.00u     Dierenarts – cavaleriecommandant, nog een spanningsveld in de Grande Armée van Napoleon. Prof. dr. Peter Bols (Universiteit Antwerpen)

15.00u - 15.15u     Afsluitend woord van de Voorzitter VHG, Dr. Hein Schrama
 

15.15u - 16.15u     BorrelInkomprijs: €39,50 (leden) - €44,5 (niet-leden)

Inschrijven: vdvuurst@wxs.nl

Contact e-mail: peter.bols@uantwerpen.be

Link: http://www.veterinaryhistory.nl/