Planeet Aarde, een planeet die tot leven kwam. Revolutie in de aardwetenschappen

Datum: 16 oktober 2017

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Gebouw R, lokaal R.002 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur

Organisatie / co-organisatie: UAntwerpen - Departement Universiteit & Samenleving - Levenslang Leren

Korte beschrijving: 'Revolutie'. Dat is het thema van Studium Generale 2017. Acht lezingen, gevolgd door een vragenronde, brengen mensen samen rond actuele en maatschappelijke ontwikkelingen. Iedereen is welkom!Manuel Sintubin (KU Leuven) geeft een lezing over onze planeet en de aardwetenschappen

De globale kijk op de aarde vanuit de ruimte heeft aanleiding gegeven tot het besef dat het leven op Aarde zich niet zomaar heeft aangepast aan de veranderende planetaire voorwaarden, maar dat het leven zelf een actieve rol speelt in een complex spel van terugkoppelingen met de atmosfeer, hydrosfeer en geosfeer om de planeet leefbaar te houden … nu al voor meer dan 3 miljard jaar.

Het concept van een 'levende planeet' zag het licht. Dit vertaalde zich in het binnenbrengen van systeemdenken in de aardwetenschappen, die hiermee klaarstonden om de globale uitdagingen van de eenentwintigste eeuw op een holistische manier aan te pakken.Inkomprijs: gratis

Inschrijven: Via website

Contact e-mail: studgen@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 265 31 35

Link: http://www.uantwerpen.be/studiumgenerale