Evolutiepsychologie of revolutiepsychologie? Wat hebben we bijgeleerd door de applicatie van evolutietheorie binnen de gedragswetenschappen?

Datum: 23 oktober 2017

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Gebouw R, lokaal R.002 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur

Organisatie / co-organisatie: UAntwerpen - Departement Universiteit & Samenleving - Levenslang Leren

Korte beschrijving: 'Revolutie'. Dat is het thema van Studium Generale 2017. Acht lezingen, gevolgd door een vragenronde, brengen mensen samen rond actuele en maatschappelijke ontwikkelingen. Iedereen is welkom!Charlotte De Backer (UAntwerpen) vraagt zich af of we over evolutie- of revolutiepsychologie moeten spreken

Evolutionaire psychologie is een paradigma waarbij inzichten vanuit de cognitieve psychologie verenigd worden met inzichten uit de evolutionaire biologie. De vraag die evolutionair psychologen boeit is ‘waarom we doen wat we doen’. Gedrag wordt immers door meer bepaald dan louter een genetische cocktail.

Misschien bouwt u na de lezing mee aan een toekomst waarin evolutionaire psychologie onze samenleving kan versterken. Immers, door beter te begrijpen waarom we doen wat we doen verwerven we de kracht om het ook eens anders te doen!Inkomprijs: gratis

Inschrijven: Via website

Contact e-mail: studgen@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 265 31 35

Link: http://www.uantwerpen.be/studiumgenerale