President Trump: evolutie of revolutie in de Amerikaanse politiek?

Datum: 13 november 2017

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Gebouw R, lokaal R.002 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur

Organisatie / co-organisatie: UAntwerpen - Departement Universiteit & Samenleving - Levenslang Leren

Korte beschrijving: 'Revolutie'. Dat is het thema van Studium Generale 2017. Acht lezingen, gevolgd door een vragenronde, brengen mensen samen rond actuele en maatschappelijke ontwikkelingen. Iedereen is welkom!Peter Van Aelst (UAntwerpen) plaatst de figuur Trump in een breder historisch perspectief

Stijl en beleidsvoorstellen van president Trump verschillen opvallend van die van zijn voorgangers. Maar zal hij de Amerikaanse politiek ook echt hervormen? Staat Trump voor een radicale verandering of eerder voor een verdere stap in de richting van de verdeelde staten van Amerika? Studium Generale brengt opheldering.Inkomprijs: gratis

Inschrijven: Via website

Contact e-mail: studgen@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 265 31 35

Link: http://www.uantwerpen.be/studiumgenerale