The immune response after ST-elevation myocardial infarction and its relation to the development of adverse left ventricular remodelling

Date: 31 August 2017

Venue: Campus Drie Eiken, Building Q, Promotiezaal - Universiteitsplein 1 - 2610 WILRIJK (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Time: 6:00 PM

PhD candidate: Sam Latet

Principal investigator: Prof C. Vrints, Prof V. Hoymans

Short description: PhD defence Sam Latet - Faculty of Medicine and Health SciencesResume (in Dutch)

De ontstekingsreactie na ST-elevatie myocardinfarct en de relatie met ongunstige LV remodelling.

Ontsteking is een belangrijke reactie van het lichaam die de klinische uitkomst na een ST‑elevatie myocardinfarct (STEMI) mee bepaalt. De voorbije jaren is het duidelijk geworden dat deze ontstekingsreactie na het infarct strikt gereguleerd verloopt, waarbij elke immuuncel op het juiste moment naar de juiste plaats wordt gerekruteerd. Met behulp van dierexperimenteel onderzoek is bovendien gebleken dat een verlengde of overactieve acute, pro-inflammatoire fase het risico op het optreden van ongunstige linker ventrikel (LV) remodelling verhoogt. In deze thesis, werd de kinetiek van verschillende subtypes van immuuncellen in het bloed van patiënten na een STEMI bestudeerd en vervolgens gerelateerd aan het optreden van ongunstige LV remodelling.

Wat betreft het aangeboren immuunsysteem, is er een sterke associatie gevonden tussen hoge aantallen dendritische cellen (DC) in het bloed en de mate van LV remodelling. Deze positieve correlatie kan wellicht verklaard worden door een verminderde of verstoorde invasie van DC in het myocard. Bijgevolg geraken de immuunprocessen ontregeld, en heeft de patiënt meer risico om progressieve LV remodelling te ontwikkelen.

Ook het verworven immuunsysteem werd onderzocht. Grote aantallen regulatoire T-cellen (Treg) vertoonden, net zoals de DC, een associatie met een verhoogde mate van LV remodelling. Bovendien is gebleken dat zowel Th2 en Th17 transcriptiefactoren,  en ook genen die verband houden met Treg differentiatie, immuunsuppressie, fysiologie en migratie, sterker tot expressie komen in patiënten die na STEMI een uitgesproken ongunstige LV remodelling ontwikkelen.

Tot slot hebben we ook gekeken naar circulerende microRNA’s. Dit zijn kleine stukjes niet‑coderend RNA die de genexpressie kunnen reguleren. Het pro-inflammatoire microRNA‑155 blijkt sterk verminderd in patiënten die na 6 maanden gevrijwaard zijn van ongunstige LV remodelling. Onze resultaten doen vermoeden dat de expressie van dit microRNA onderdrukt moet worden opdat de pro-inflammatoire fase van de ontsteking tijdig kan temperen.

Het onderzoek naar de invloed van cellulaire factoren en genexpressie op de tijdige resolutie van inflammatie in patiënten met STEMI is veelbelovend en kan in de toekomst leiden tot een betere aanpak of zelfs remedie tegen het optreden van ongunstige LV remodelling.Entrance fee: free

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen/