Two- and three-dimensional transmission electron microscopy of colloidal nanoparticles: from structure to composition

Datum: 5 september 2017

Locatie: Campus Groenenborger, U0.24 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Fysica

Promovendus: Eva Bladt

Promotor: Sara Bals

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Eva Bladt - Faculteit Wetenschappen, Departement FysicaAbstract

Om de relatie tussen de morfologie en de eigenschappen van nanomaterialen te onderzoeken en de synthese van nieuwe nanomaterialen te leiden, is een driedimensionale (3D) karakterisering van deze nanomaterialen uitermate belangrijk. Conventionele transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) is echter niet voldoende om een materiaal in 3D te karakteriseren aangezien deze techniek enkel tweedimensionaal (2D) beelden levert van een 3D object. Daarom wordt elektronentomografie gebruikt, een methode om een 3D reconstructie te verkrijgen uit een set van 2D projectiebeelden.

Hoewel deze techniek enorm geëvolueerd is de laatste jaren, duiken nieuwe uitdagingen op. De groeiende interesse in hetero-nanostructuren, bijvoorbeeld, vereist kennis over zowel de morfologie als de chemische aard van de nanostructuur in 3D. Om deze uitdaging aan te gaan, moeten spectroscopische technieken gecombineerd worden met elektronentomografie. De groeiende complexiteit van de samenstelling van nieuwe nanostructuren gaat vaak gepaard met een toename in bundelgevoeligheid. Het onderzoeken van zo’n bundelgevoelige materialen in 2D vormt vaak al een obstakel. Daarom moeten alternatieve lage elektronendosis technieken uitgevoerd worden met het oog op de karakterisering van deze materialen in 3D.

Tenslotte, hoewel elektronentomografie precieze en lokale 3D informatie van nanodeeltjes levert, is het verkrijgen van statistisch relevante informatie in 3D niet eenduidig aangezien de techniek tijdsrovend is. Het reduceren van de tijd, die nodig is om een elektronentomografie experiment uit te voeren, vormt een grote uitdaging. In mijn proefschrift, worden verschillende geavanceerde technieken geoptimaliseerd en ontwikkeld om om te gaan met deze drie uitdagingen.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen