Paarsgewijze vergelijking

Datum: 27 september 2017

Locatie: UAntwerpen - Stadscampus - Hof van Liere - Tassiszaal - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 14.30 - 15.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO)

Korte beschrijving: Casussessie

De casussessie over de paarsgewijze vergelijking is een ‘andere’ manier om betrouwbaar te beoordelen. Hiervoor hebben we Maarten Goossens, onderzoeker bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, uitgenodigd. Naast de input die Maarten Goossens gaat leveren, is er ook voldoende gelegenheid tot discussie en reflectie.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/antwerp-school-of-education/deelentiteiten/expertisecentrum-hoger-onderwijs/opleidingen/lunchsessies/programma-2017-2018/casussessie-paarsgewijze-vergelijkin/