Novel approaches in the prevention and treatment of intra-plaque neovascularization and ischaemic heart disease in mice

Date: 29 September 2017

Venue: Antwerp University Hospital (UZA) - Auditorium Kinsbergen (route 12) - Wilrijkstraat 10 - 2650 Edegem

Time: 4:30 PM - 6:30 PM

PhD candidate: Bieke Van der Veken

Principal investigator: Guido De Meyer

Co-principal investigator: Wim Martinet

Short description: Phd defence Bieke Van der Veken - Department of Pharmaceutical SciencesAbstract (in Dutch)

Atherosclerose is een complexe ziekte die de grote en middelgrote arteriën treft. Ruptuur van atherosclerotische plaques en de daarop volgende cardiovasculaire complicaties (bvb. myocardinfarct) blijven een belangrijke doodsoorzaak in de westerse wereld.

Steeds meer evidentie toont aan dat intraplaque (IP) neovascularisatie atherogenese en plaque destabilisatie bevordert. Neovascularisatie is uitgebreid onderzocht in kanker, maar studies over de farmacologische remming van IP neovascularisatie in atherosclerose zijn schaars. Humane symptomatische (gescheurde) plaques onthullen meer IP microvessels en IP-bloedingen, in vergelijking met asymptomatische plaques.

Omdat de nieuw gevormde microvaatjes in de plaque onvolwassen zijn, zijn ze inherent lek, waardoor de instroom van inflammatoire cellen en rode bloedcellen in de plaque worden toegestaan. Naast IP neovascularisatie worden ook IP bloedingen gekoppeld aan plaque progressie. Omdat een myocardinfarct (ischemische hartziekte) nog steeds een belangrijke oorzaak is van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit, is het van klinisch belang ze te voorkomen.

De behandeling van ischemische hartziekte is reeds goed gekend in de klinische praktijk, maar dankzij de ontdekking van neuroglobine zijn er potentieel interessante mogelijkheden blootgelegd voor het verminderen van weefselschade. Het hoofddoel van deze studie was het onderzoeken van IP neovascularisatie als een potentieel therapeutisch doel in plaque stabilisatie en met als gevolg een vermindering in myocardinfarcten.Link: https://www.uantwerpen.be/en/faculties/fbd/research/departments-and-rese/department-of-pharma/