Inbreeding-environment interactions throughout the life of a songbird

Datum: 29 september 2017

Locatie: Campus Drie Eiken, Promotiezaal Q0.02 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen-Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 17 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Biologie

Promovendus: Raïssa De Boer

Promotor: Wendt Müller & Marcel Eens

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Raïssa De Boer - Faculteit Wetenschappen, Departement BiologieAbstract

Het is algemeen bekend dat reproductie tussen verwante individuen (=inteelt) tot negatieve effecten bij de nakomelingen kan leiden. Echter, de ernst van deze negatieve effecten is context-afhankelijk, en kan variëren met zowel interne factoren als omgevingsfactoren. Een nauwelijks bestudeerd onderdeel van de omgeving, doch wellicht een zeer belangrijk aspect, is de sociale omgeving, oftewel de aanwezigheid en interactie met soortgenoten. De sociale omgeving verandert gedurende het leven, van de vroege familie dynamiek tot aan de partnerkeuze en seksuele interacties in de volwassen fase, en elke sociale context kan leiden tot variatie in de mate van de negatieve effecten van inteelt (‘inteelt-omgeving interacties’). Het doel van dit onderzoek was om een beter inzicht te krijgen in de effecten van inteelt en dergelijke inteelt-omgeving interacties, via het bestuderen van kanaries die de nakomelingen waren van ofwel niet-verwante ouders (=geen inteelt) ofwel van broer-zus ouders (=inteelt), met name tijdens de vroege nest fase, seksuele volwassenheid, en reproductieve veroudering.

Tijdens elke fase werden relevante eigenschappen bestudeerd, waaronder de vroege ontwikkeling, zang expressie, aantrekkelijkheid, competitieve vaardigheden, vruchtbaarheid, en overleving. Ik stelde de hypothese dat de variatie in de ernst van de negatieve effecten van inteelt verergerd worden onder stressvolle omstandigheden. In het vroege leven hebben kuikens die in het nest als laatste uit het ei komen een nadeel ten opzichte van kuikens die als eerste uit het ei komen, omdat zij kleiner, jonger, en van slechtere kwaliteit zijn dan de oudere kuikens. Daarom hebben dergelijke laat uitgekomen kuikens een nadeel in de competitie binnen het nest, en ervaren ze een meer stressvolle sociale context. Als gevolg hiervan, kon ik in deze studie aantonen dat de negatieve effecten van inteelt vooral duidelijk worden in de groei van kuikens die veel competitie stress ervaarden, en niet in de grotere, vroeg uitgekomen kuikens. Kuikens afkomstig van inteelt hadden ook een lage overleving in de vroege fase, en kuikens die tot aan volwassenheid konden overleven waren nog altijd benadeeld. Tijdens volwassenheid waren er negatieve effecten van inteelt op de expressie van zang, hetgeen waarschijnlijk de mannen minder aantrekkelijk maakte omdat vrouwen die gepaard werden met inteelt mannen minder in reproductie investeerden dan vrouwen die met niet inteelt mannen gepaard werden. Echter, inteelt mannen waren wel sterkere concurrenten dan niet inteelt mannen, hetgeen de eerdere resultaten in het vroege leven tegenspreekt. Inteelt mannen hadden kortere levensduren en verminderde vruchtbaarheid dan niet inteelt mannen, en de reden waarom inteelt mannen sterke concurrenten waren was misschien een alternatieve strategie om zich voort te planten, omdat zij minder kans hadden om zich nog in de toekomst voort te planten. Verder legden inteelt vrouwen al vlug minder eieren met toenemende leeftijd dan niet inteelt vrouwen, en inteelt veroorzaakt dus een snellere reproductieve veroudering. Mijn onderzoek kon aantonen dat inteelt vogels een lagere toekomstige reproductieve waarde hebben, en zullen daarom waarschijnlijk vooral investeren in vroege voortplanting.

Ten slotte vond ik dat inteelt niet alleen de inteelt individuen beïnvloedde, maar ook hun niet inteelt partners, omdat koppels waarin de man, vrouw, of beiden ingeteeld waren een lager reproductief succes hadden dan koppels waarin beide vogels niet ingeteeld waren. In conclusie, deze studie laat duidelijk zien dat het belangrijk is om de impact van de sociale omgeving op de ernst van de negatieve effecten van inteelt in acht te nemen, en dat inteelt zeer negatieve effecten heeft die zelfs op niet-inteelt individuen een effect kan hebben.  Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen